ที่มาของชื่อและความหมายของคำว่า “นครสวรรค์”

นครสวรรค์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฏชื่อครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง โดยเรียกว่า “เมืองพระบาง” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่รายรอบราชธานี จึงมี
ความสำคัญในการป้องกันศึกสงครามมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อไปเป็น “ชอนตะวัน” เนื่องจากตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้แสงตะวันส่องเข้าหน้าเมือง ต่อมา
เมื่อย้ายตัวเมืองมาอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “นครสวรรค์” ซึ่งแปลว่า ดินแดนหรือบ้านเมืองแห่งความสุขสมบูรณ์ ราวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ นอกจากนี้ นครสวรรค์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“เมืองปากน้ำโพ” ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไป โดยเป็นบริเวณแควน่าน (แม่น้ำน่านกับแม่น้ำยม) และแควปิง (แม่น้ำปิงกับแม่น้ำวัง) ไหลมาสบรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *