หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรณาธิการโดย รศ.สุชาติ แสงทอง จากเอกสารคำบรรยายในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ และวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่วมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารวัฒนธรรม เจ้านหน้าที่บุคลากร (สายสนับสนุน) นักวิชาการ และครูอาจารย์ เข้าร่วมงานและร่วมกันให้ข้อคิดเห็น แนวทาง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะนาไปสู่ การจัดทำนโยบายการจัดการวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยของไทยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมให้มั่นคง เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *