บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม

บทเพลงกวีศิลป์ (นอก) วจนานุกรม

จิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์

บทเรียนหรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบงานสร้างสรรค์เชิงต้นแบบทางศิลปะ จากโครงการ “สานสุนทรีย์ สี่แควศิลป์ : มองอดีต ปัจจุบัน ผ่านดนตรี กวี ศิลป์ ประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายนครสวรรค์” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

 

บทเพลงแสงปัจจุบันปลุกเร้าเงาอดีต
ประพันธ์เพลงโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

บทกวีแสงปัจจุบันปลุกเร้าเงาอดีต
ประพันธ์บทกวีโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
อ่านบทกวีโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และอาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ

บทเพลงแสงอดีตปลุกเร้าเงาสร้างสรรค์
ประพันธ์เพลงโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

บทกวีกวีแสงอดีตปลุกเร้าเงาสร้างสรรค์
ประพันธ์กวีโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
อ่านคำประพันธ์โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และอาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ

บทเพลงดั่งลดาดารดาษ ชาติพันธุ์
ประพันธ์เพลงโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

บทกวีดั่งลดาดารดาษ ชาติพันธุ์
ประพันธ์บทกวีโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
อ่านคำประพันธ์โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และอาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ

บทเพลงร่วมรังสรรค์อนาคตแสนงดงาม
ประพันธ์เพลงโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

บทกวีร่วมรังสรรค์อนาคตแสนงดงาม
ประพันธ์บทกวีโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
อ่านคำประพันธ์โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และอาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *