สูจิบัตร รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา พุทธศักราช ๒๕๖๐

สูจิบัตร รางวัลแห่งความดี

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา พุทธศักราช ๒๕๖๐

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 
สูจิบัตรเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในพิธีมอบรางวัล “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” และกิจกรรมบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและความดีศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติและผลงานสร้างสรรค์ ยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีผลงานประจักษ์อย่างต่อเนื่องใน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์  สาขาวรรณศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง  สาขาดนตรี และสาขาผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นเวทีสร้างความเข้าใจในด้านการสร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจของศิลปิน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย โดยศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ใน ๕ สาขา ได้แก่
นางชะเวง อ่อนละม้าย สาขาศิลปะการแสดง นายวีรวัธน์ เทพโสธร สาขาผู้บริหารองค์กรวัฒนธรรม นายวิชัย ต่อเนื่อง (อนุชิตสงคราม) สาขาดนตรี นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สาขาวรรณศิลป์ และนายเสนีย์ แช่มเดช สาขาทัศนศิลป์
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *