คุณค่าและความหมายของอักษรจีนภายในศาลเจ้า

คนจีนในประเทศไทยและนครสวรรค์ ส่วนมากอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งถือได้ว่าคนจีนเป็นผู้ยึดมั่นในประเพณี และความเชื่อเดิมอย่างเคร่งครัด การสร้างศาสนสถานไว้ประดิษฐานเทพเจ้า และใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามระบบความเชื่อ เพื่อที่เขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพเจ้า

จากการลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลศาลเจ้าจีนในนครสวรรค์ พบว่า วิธีคิดและความเชื่อที่สะท้อนและปรากฏให้เห็นในศาลเจ้า ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น เนื่องจากว่า คนจีนมีวิถีชีวิตและประเพณีปฏิบัติที่เห็นเด่นชัด ในเรื่องของการยึดถือแบบแผน ธรรมเนียมและมีวิถีปฏิบัติตามที่บรรพบุรุษเคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา ตลอดจนมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกหนทุกแห่งและความเชื่อในทางไสยศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและความเชื่อศรัทธาส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเป็นประเพณีแบบแผนจากรุ่นสู่รุ่น คุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในศาลเจ้าจีน ล้วนแล้วแต่เป็นคติธรรมคำสอนที่มีการผสมผสานสอดแทรกให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นหลักธรรมคำสอนจากในลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พระพุทธศาสนา และจากการยึดมั่นบูชานับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อว่าหากได้บูชาเซ่นไหว้เทพเจ้า ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทำความดี เทพเจ้าหรือวิญญาณบรรพบุรุษจะคุ้มครองดลบันดาลให้ประสบความโชคดีและเจริญรุ่งเรือง  คนจีนโดยถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม เช่น การไหว้เจ้า การเคารพนับถือบรรพบุรุษ และยึดมั่นในคำสอนทางศาสนา เป็นต้น

ศาลเจ้าจีนในนครสวรรค์ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่หน้าผา       ศาลเจ้าชุมแสง และศาลเจ้าเก้าเลี้ยว โดยทั่วไปจะพบเห็นการนำแผ่นภาพที่เขียนเป็นอักษรจีนมาติดผนังหรือประดับไว้เป็นจำนวนมากภายในศาลเจ้าแต่ละแห่ง เช่น การนำแผ่นภาพที่เขียนเป็นอักษรจีนเป็นการบอกถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างศาล เทพเจ้าที่สำคัญในศาล ผู้บริจาคเงินสร้างรวมทั้งคำสอนต่างๆ ของบรรพบุรุษซึ่งเป็นคติเตือนใจไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งเป็นทั้งภาษาจีนโบราณ และภาษาจีนปัจจุบันที่ติดประดับไว้บนฝาผนัง       เป็นจำนวนมาก การเขียนตัวอักษรจีนด้วยสีทองมีความเชื่อว่าเป็นสีที่มงคลสูงสุดตามความเชื่อของคนจีนที่นำมาวางตามแนวยาวของเสาภายในศาลเจ้า

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม ตรงประตูทางเข้าออกตัวอาคารของศาล บริเวณชั้นบนจะพบข้อความเขียนเป็นอักษรจีนด้วยสีทองลงบนเสาทั้งสองข้าง ซึ่งถอดความได้ว่า เป็นการบรรยายพรรณนาถึงคุณงามความดีของกวนกง หรือกวนอู เพื่อให้คนได้รู้จักการดำเนินชีวิต การยึดมั่นคำสั่งสอนและคุณธรรมประจำใจของท่านกวนอู

ตัวอย่างภาษาจีนที่เขียนจารึกไว้ในศาลเจ้า

ถ้อยคำภาษาจีนเสาต้นซ้ายด้านหน้าศาล : ยกย่องสรรเสริญกวนกงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวซื่อสัตย์วีรบุรุษ

ถ้อยคำภาษาจีนเสาต้นซ้ายด้านหน้าศาล : เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สาบานเป็นพี่น้องกันในสวนท้อ

นอกจากนี้ป้ายอักษรจีนที่พบในศาลเจ้าส่วนมาก จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ    สร้างศาลเจ้า เทพเจ้าที่สำคัญในศาล ผู้บริจาคเงินสร้างศาลเจ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพจิตรกรรมจากวรรณกรรมจีน ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าและเซียน คำสั่งสอนของบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งเป็นคติเตือนใจไว้ให้ลูกหลานได้นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและครอบครัว เช่น

มีชื่อเสียงคุณธรรมหมื่นหมื่นปี 

บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข 

บารมีเจ้าแม่ให้ความสุขสงบอบอุ่นไปทั่วสารทิศ เจ้าแม่ประทานพรแด่มวลมนุษย์ได้สมปรารถนา     

ชื้อ เล้อ เฮี้ยง เฮก : เทพเจ้าที่โด่งดัง รุ่งโรจน์เลืองลือไปทั่ว

รวมทั้งการใช้ภาพสัตว์มงคล ต้นไม้ และภาพมงคลอื่นๆ เพื่อเป็นคติสอนใจ คติเตือนใจให้กับผู้พบเห็นและมากราบไหว้สักการะบูชาในแต่ละศาลเจ้า การอวยพรด้วยคำมงคลต่างๆ เช่น เจ้าพ่อเทพารักษ์ดลบันดาลให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ภายใต้โลกหล้าต้องมีจิตใจกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การอวยพรดลบันดาลในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ เช่น

 

 

 

 

การอวยพรด้วยคำมงคลตามผนังศาลเจ้า

มีกินมีใช้ตลอดไปนับพันปี ครอบครัวอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุข

อายุยืนยาว ครอบครัวเป็นสุขยืนยาวนับร้อยปี (คู่รักก็ได้)

อากาศดี ฝนตกต้องตามฤดูกาล 

เจียว ใช้ จิ้ง ป้อ : เรียกเงินทองเข้าบ้าน

ปลอดภัยถ้วนทั่ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *