หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในนครสวรรค์

หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานปร […]

ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู

บันทึกเรื่องราวชาติพันธุ์แห่งต้นน้ำเจ้าพระยา “ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู” วิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้พวกเค้าโหยหารอการเดินทางกลับ […]