หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา   หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหนั […]

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”     จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครส […]