เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ   ขบวนนี้ประกอบด้วยชายฉกรรจ์หลายคนหามองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพองค์อื่นๆที่อยู่บนเกี้ยวและเดินแห่ตามเส้นทางของถนนต่างๆ อยู่ตรงหน้าสุดคือกระถางธูป […]

กำเนิดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

กำเนิดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ     การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่กล่าวเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ […]