เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ   ขบวนนี้ประกอบด้วยชายฉกรรจ์หลายคนหามองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพองค์อื่นๆที่อยู่บนเกี้ยวและเดินแห่ตามเส้นทางของถนนต่างๆ อยู่ตรงหน้าสุดคือกระถางธูป […]

สะพานเดชาติวงศ์

สะพานเดชาติวงศ์     สะพานเดชาติวงศ์เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ที่หลัก กม.ที่ 340 ก่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 248 […]

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแ […]

หนังสือนครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง

หนังสือ นครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง   บรรณาธิการ โดย สุภรณ์ โอเจริญ จากรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ […]

ที่มาของชื่อและความหมายของคำว่า “นครสวรรค์”

นครสวรรค์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฏชื่อครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง โดยเรียกว่า “เมืองพระบาง” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่รายรอบราชธานี จึงมี คว […]