เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ   ขบวนนี้ประกอบด้วยชายฉกรรจ์หลายคนหามองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพองค์อื่นๆที่อยู่บนเกี้ยวและเดินแห่ตามเส้นทางของถนนต่างๆ อยู่ตรงหน้าสุดคือกระถางธูป […]

เทศกาลไหว้พระจันทร์ และการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม

เทศกาลไหว้พระจันทร์ และการคัดเลือกองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม   เทศกาลไหว้พระจันทร์ ภาษาจีนเรียกวันไหว้พระจันทร์ว่า จงชิว (ตงชิว) ที่มาของคำว่า จงชิว นี้คือเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ ตกอยู่ช่วงกลางฤดูใ […]

กำเนิดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

กำเนิดประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ     การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีที่กล่าวเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ […]

สะพานเดชาติวงศ์

สะพานเดชาติวงศ์     สะพานเดชาติวงศ์เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ที่หลัก กม.ที่ 340 ก่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 248 […]

หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา   หนังสือดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหนั […]

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม หนังสือมหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม เอกสารวิชาการทางวัฒนธรรม ลำดับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรณาธิการโดย รศ.สุชาติ แสงทอง จากเอกสารคำ […]

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปิน […]

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”

ชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ”     จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครส […]

หนังสือชุดประเพณีพิธีกรรมแห่เจ้าปากน้ำโพ

หนังสือชุดประเพณีพิธีกรรมแห่เจ้าปากน้ำโพ   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้ […]

หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในนครสวรรค์

หนังสือชุดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในนครสวรรค์   จากชุดที่ระลึก “๑๐๐ ปี วิถีปากน้ำโพ” จัดทำเนื่องในวาระสำคัญของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๐๐ ของการสืบสานงานปร […]