ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู

บันทึกเรื่องราวชาติพันธุ์แห่งต้นน้ำเจ้าพระยา “ไทดำ ความทรงจำ ฆะมังสู่เดียนเบียนฟู” วิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้พวกเค้าโหยหารอการเดินทางกลับ […]

การตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์

การตั้งโต๊ะพิธีไหว้ดวงจันทร์ มักจะหันโต๊ะพิธีเข้าหาดวงจันทร์ บนโต๊ะพิธีที่นิยมกันนั้นจะประกอบด้วย อาหารเจ (ไม่มีเนื้อสัตว์ทุกชนิด) เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เชื่อกันว่าพระจันทร์มีพระ โ […]

ที่มาของชื่อและความหมายของคำว่า “นครสวรรค์”

นครสวรรค์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยปรากฏชื่อครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง โดยเรียกว่า “เมืองพระบาง” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่รายรอบราชธานี จึงมี คว […]

ตำนานวันตรุษจีน

ตรุษจีน เป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณที่เรียกว่า “กว้อซุนเจี๋ย” หรือ “กว้อเหนียน”เล่ากันว่าในสมัยโบราณ ในป่าทึบแห่งหนึ่ง มีสัตว์ป่าดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึ่งเรียกว่า “เหนียน” ออกอาละวาดกินคนเป็นป […]